Home

MBM Bouwkosten is gespecialiseerd in bouwkostenadvies en budgetondersteuning in alle fasen van de planontwikkeling. Zij richt zich daarbij voornamelijk op:

 • budgettering en bouwkostenramingen
 • prijsanalyse en second opinion
 • aanbestedingsadvies en -ondersteuning
 • prijsafstemming en -onderhandeling
 • prijsvragen, verkavelingstudies en haalbaarheidsonderzoeken
 • quick-scans, budgetadvies en ontwerpanalyses
 • grondwaardeberekeningen, stichtingskosten- en exploitatieopstellingen
 • prijsbestanden / eenheidsprijzen
 • prijsindexaties en marktontwikkelingen

De projecten liggen in de werkgebieden nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud en variƫren in omvang van kleinschalig, binnenstedelijk tot projecten in grootschalige ontwikkelingsgebieden. De opdrachtgevers bestaan uit professionele ontwikkelaars, vastgoedbeheerders, overheden en architectenbureaus.

MBM Bouwkosten heeft expertise in huis voor de projectsoorten:

 • woningbouw (sociaal en markt)
 • studentenhuisvesting
 • bedrijfsruimten (sociaal maatschappelijk en commercieel)
 • zorginstellingen
 • herbestemmingen
 • scholen en sporthallen
 • kerken, kantoren en hotels
 • parkeergebouwen